Bài thơ trên ghế đá

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Hà Nội 1958

 

***

 

         

         

     

         

© Copyright Lê Đạt